Priser

Privat konsultation 475 kr.

Motorattest under 70 år 437,50 kr. incl. moms
Motorattest 70+ 562,50 kr incl. moms
Uarbejdsdygtighedsattest 600 kr. incl.moms
Spiral 270 kr.
Au-pair attest 318 kr.
Rejse afbestilling 326 kr.

Vaccinationer: privat kons.+ vaccinepris
Efterfølgende kons. i forbindelse m. vaccinationsserie 237,50 kr.

Sygesikringsgrupper
Hvis du er sikret i gruppe 1, er al undersøgelser og behandling gratis, bortset fra visse helbredserklæringer og vaccinationer.

Hvis du er sikret i gruppe 2, skal du selv betale 267 kr. for konsultationen ( sygesikringen yder tilskud)

 

Forsikringsattester ( betales af forsikringsselskabet)

Mange attester har aftalt takst indgået med PLO

Andre attester: attesttakst 500,- kr. + 850,- kr. pr. påbegyndt time excl. moms